הן חוזרות ללימודים ואני נשארת לבד

בחופשת הסמסטר עוד הרגשתי איכשהו שווה בין שוות עם החברות שלי, הן לא למדו, אני לא למדתי – הרמוניה של ממש.
אבל, חופשת הסמסטר על סף סיום, הן תחזורנה לפקוד את מסדרונות האקדמיה, את הספרים ואת הסנדווצ'ים של הקפטריה
ואני אחזור על לחשוב מה אני רוצה ללמוד, איפה, אם בכלל, למה וכיצד..

אז טוב בשביל לא להסתבך עם אף אחת מהן, אני חייבת להוסיף שאני מפרגנת ומקווה שתהיה להן שנת לימודים פוריה
ומוצלחת וכל זה..
אז בינתיים בשביל לא להרגיש שלא לומדת כלום חוץ מלימודי נהיגה, נרשמתי גם לקורס צלילה – העיקר שאני פונקציונלית..